Privacybeleid van
de Langstraat Klassieker

De Langstraat Klassieker vindt de privacy en de veiligheid van onze deelnemers erg belangrijk, waardoor uiterst zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke informatie. De informatie die door jou aan ons wordt verstrekt zal dan ook vertrouwelijk worden behandeld.

In het kader van de AVG willen we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn nodig om onze dienstverlening, een jaarlijks terugkerende vrije fietstoertocht, te realiseren. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze De Langstraat Klassieker (DLK) deze persoonsgegevens gebruikt en bewaart. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd gezien het belang van DLK dan wel ter uitvoering van een overeenkomst met jou als deelnemer.

De Langstraat Klassieker verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen deelnemer en DLK.  Daarom vraagt, verwerkt en gebruikt DLK enkel de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, noodnummer en emailadres.

Van deze gegevens zijn naam en telefoonnummer nodig om juiste deelnemerslijsten te maken voor dit evenement,  zodat wij een registratie hebben van de deelnemers. Het noodnummer en het adres worden alleen gebruikt in geval van calamiteiten.

Verder bewaart DLK uw gegevens tot een jaar na het evenement opdat de organisatie een gerichte mailaankondiging kan doen van de eerstvolgende editie van dit evenement.

Je persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar na het evenement bewaard. Er vindt geen verstrekking van je gegevens plaats aan derden.

 

Bezoekersanalyse van de website www.delangstraatklassieker.nl

Wij gebruiken analytische hulpmiddelen om bij te houden hoe je onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Deze tool maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning.

De Langstraat Klassieker heeft op de website links opgenomen naar internetsites van derden. De Langstraat Klassieker is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Wij raden je aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je De Langstraat Klassieker verzoeken om de overdracht van je persoonsgegevens of kunt je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@delangstraatklassieker.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging

De Langstraat Klassieker neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Langstraat Klassieker maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de Langstraat Klassieker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@delangstraatklassieker.nl

De Langstraat Klassieker kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 april 2019.

De Langstraat Klassieker wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Toerclub Waalwijk en het Willem van Oranje College.

De Langstraat Klassieker vindt de privacy en de veiligheid van onze deelnemers erg belangrijk, waardoor uiterst zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke informatie. De informatie die door jou aan ons wordt verstrekt zal dan ook vertrouwelijk worden behandeld.

In het kader van de AVG willen we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn nodig om onze dienstverlening, een jaarlijks terugkerende vrije fietstoertocht, te realiseren. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze De Langstraat Klassieker (DLK) deze persoonsgegevens gebruikt en bewaart. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd gezien het belang van DLK dan wel ter uitvoering van een overeenkomst met jou als deelnemer.

De Langstraat Klassieker verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen deelnemer en DLK.  Daarom vraagt, verwerkt en gebruikt DLK enkel de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, noodnummer en emailadres.

Van deze gegevens zijn naam en telefoonnummer nodig om juiste deelnemerslijsten te maken voor dit evenement,  zodat wij een registratie hebben van de deelnemers. Het noodnummer en het adres worden alleen gebruikt in geval van calamiteiten.

Verder bewaart DLK uw gegevens tot een jaar na het evenement opdat de organisatie een gerichte mailaankondiging kan doen van de eerstvolgende editie van dit evenement.

Je persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar na het evenement bewaard. Er vindt geen verstrekking van je gegevens plaats aan derden.

 

Bezoekersanalyse van de website www.delangstraatklassieker.nl

Wij gebruiken analytische hulpmiddelen om bij te houden hoe je onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Deze tool maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning.

De Langstraat Klassieker heeft op de website links opgenomen naar internetsites van derden. De Langstraat Klassieker is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Wij raden je aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je De Langstraat Klassieker verzoeken om de overdracht van je persoonsgegevens of kunt je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@delangstraatklassieker.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging

De Langstraat Klassieker neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Langstraat Klassieker maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de Langstraat Klassieker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@delangstraatklassieker.nl

De Langstraat Klassieker kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 april 2019.

De Langstraat Klassieker wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Toerclub Waalwijk en het Willem van Oranje College.