De goede doelen van
De Langstraat Klassieker

Het project Nieuwe Generatie Brasil is een initiatief om kansarme kinderen een perspectief te geven en wordt “gerund” door een oud-collega van het Willem van Oranje College. Het project bestaat uit een vakschool waar kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar worden opgevangen. De kinderen krijgen hier positieve aandacht, kunnen er veilig sporten en spelen en worden geholpen met hun huiswerk. Verder worden er verschillende vakopleidingen aangeboden.

De opbrengst van De Langstraat Klassieker zal vooral worden gebruikt om een sport- en speelplaats rond de Braziliaanse school te realiseren.

Het tweede goede doel is Hospice Francinus de Wind in Waalwijk. Hospice Francinus de Wind biedt een warm thuis voor mensen in hun laatste levensfase. Met deskundige begeleiding en een respectvolle vierentwintig-uurs-zorg op individueel niveau. Er is een medisch team van verpleegkundigen, artsen en paramedici, ondersteund door een betrokken team van vrijwilligers.

Het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit in de nog resterende levensdagen staat centraal. Naast het bestrijden van lichamelijke klachten is er veel aandacht voor de morele ondersteuning die patiënt en naasten ieder met hun eigen angsten, onzekerheden en levensvragen nodig kunnen hebben.

Ten slotte zal een deel van de opbrengst gebruikt worden om een nieuw initiatief van TC Waalwijk te ondersteunen, namelijk het opzetten  van een handbikersafdeling.