Algemene voorwaarden van
de Langstraat Klassieker

 • De Langstraat  Klassieker is geen wedstrijd, maar een vrije toertocht.
 • Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig zich verplicht te houden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt
 • Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 • Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen
 • Deelnemers zijn in goede gezondheid om deze toertocht te volbrengen
 • Deelnemers beschikken over deugdelijk materiaal
 • Bij annulering van het evenement door overmacht vindt geen restitutie van het inschrijfbedrag plaats. Onder inschrijfbedrag vallen ook eventuele sponsorbedragen die zijn toegezegd en ten goede komen aan de twee goede doelen verbonden aan dit evenement.  De organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Bij eventuele annulering van het evenement in 2020 door Corona-gerelateerde beperkingen vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld, De inschrijving blijft geldig voor de editie van 2021. 
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk bij ongevallen of voor (gevolg)schade.
 • De organisatie geeft geen restitutie van het inschrijfgeld ingeval de deelnemer onverhoopt afziet of door overmacht is genoodzaakt af te zien van deelname of de tocht slechts deels volbrengt.